Våra tjänster

Faval Försäkring är oberoende konsulter som samarbetar med
de flesta svenska och flera utländska aktörer inom vår bransch.

Vi är specialister inom skadeförsäkringgruppförsäkring, liv- & pensionsförsäkring och kapitalplacering.

Våra kunder är alla typer av företag, organisationer, kommuner och landsting, företagsägare, kapital- och förmögenhetsägare.

Vårt uppdrag Skadeförsäkring

Vi analyserar ert företags risksituation, behov av, och önskemål om skadeförsäkring och föreslår ett optimalt försäkringsskydd. Vi upphandlar försäkring, utvärderar och presenterar de anbud som lämnats. Våra råd baseras alltid på en opartisk analys av flera bolags villkor och priser. Vi står för all löpande skötsel och rådgivning i försäkringsfrågor. Våra kontor skadeförsäkring ligger i Umeå och Piteå.

Vårt uppdrag Personförsäkring och Placering

Vi är din personliga rådgivare i liv- och pensionsförsäkringsfrågor, tjänstepensioner, sparande och placering. Våra råd baseras på dina personliga förutsättningar gällande familjesituation, riskvillighet, framtidsplaner m.m. Vårt kontor personförsäkring ligger i Luleå.

Vår ersättning

Vi erhåller vår ersättning för vårt arbete från försäkringsbolagen och fakturerar därmed inte våra uppdragsgivare. Vi informerar våra uppdragsgivare tydligt om vilken ersättning vi har.