Faval Försäkring bildades i januari 1988 och har funnits på marknaden sedan det blev möjligt att professionellt mäkla/förmedla försäkring i Sverige. Vi verkar huvudsakligen på vår lokala marknad i norra Sverige. Vi har lång erfarenhet, solid försäkringsutbildning och är certifierade enligt branschens standard och krav.
Faval Försäkring arbetar professionellt och långsiktigt i alla våra uppdrag. Vi är personliga, lyhörda, flexibla och enkla att nå. Vår strävan är att bidra med kvalificerade tjänster som ger nöjda kunder.
Faval Försäkring är medlem i Svenska Försäkringsförmedlares förening (Sfm). Sfm företräder merparten av de förmedlare och företag som har tillstånd av Finansinspektionen. Sfm verkar för att upprätthålla god försäkringsförmedlarsed samt för att tillvarata medlemmarnas yrkesintressen. Detta sker bland annat genom juridisk rådgivning, utbildningar och ett etiskt regelverk.
Faval Försäkring är medlem i förmedlarorganisationen Tydliga som är en ny aktör på den Svenska rådgivarmarknaden inom försäkring och finansiella tjänster. I dag är vi cirka 100 rådgivare på fler än 25 orter runt om i Sverige. Inom Tydliga samarbetar vi för att kunna erbjuda våra kunder en hög servicegrad och rätt produkter till rätt pris.

Vårt företag har Trippel-A, den högsta kreditratingen i Soliditets värderingssystem, som baseras på cirka 2 400 beslutsregler. Denna uppgift är dagsfärsk, informationen uppdateras dagligen via Soliditets databas.