Ansvarsförsäkring


Här beskrivs kort vad olika typer av ansvarsförsäkring gäller för. Definition och omfattning kan skilja mellan försäkringsbolagen. Vid skada är det försäkringsvillkoren som gäller.

Person- & sakskada
Skadeståndskyldighet vid person och sakskada inkl. utredning, förhandling och talan vid rättegång.

Ren förmögenhetsskada
Skadeståndsskyldighet vid ren förmögenhetsskada inkl. utredning, förhandling och talan vid rättegång.

Fastighetsmäklare
Skadeståndsskyldighet enligt Fastighetsmäklarlagen.

Försäkringsförmedlare
Skadeståndsskyldighet enligt Försäkringsförmedlarlagen.

Hyrd lokal
Skadeståndsskyldighet vid skador på lokal eller del av denna som företaget hyr eller leasar.

Konsultansvar
Skadeståndsskyldighet vid person- och sakskada samt ren förmögenhetsskada som uppkommit genom att konsultföretaget begått fel vid beräkningar, ritningar, beskrivningar, råd eller anvisningar.

Kontrollansvar enligt PBL
Skadeståndsskyldighet vid ren förmögenhetsskada som uppstår vid utövande av funktionen kontrollansvarig enligt Plan- och bygglagen.

Miljöansvar för Entreprenör och Byggherre
Skadeståndsskyldighet vid person- och sakskada samt ren förmögenhetsskada för vissa skador enligt miljöbalken.

Miljöansvar
Skadeståndsskyldighet vid miljöskada vid långtidspåverkan.

Nyckelförlust
Skadeståndsskyldighet vid låsbyten i samband med att omhändertagen nyckel förkommit.

Omhändertagen egendom
Skadeståndsskyldighet vid skador på annans egendom som företaget felaktigt eller bristfälligt åtgärdat vid utförandet av sina åtaganden.

Patientansvar
Skadeståndsskyldighet enligt Patientskadelagen för personskada på patient orsakad av behandlingsskada, materielskada, diagnosskada, infektionsskada, olycksfallsskada eller medicineringsskada.

Revisorer och Revisionsföretag
Skadeståndsskyldighet enligt Revisorslagen för ren förmögenhetsskada samt skada genom förmögenhetsbrott och förmögenhetsförlust till följd av detta.

Speditörsansvar
Skadeståndsskyldighet för Speditör enligt standardavtal NSAB.

Stuveriansvar
Skadeståndsskyldighet för Stuveri enligt Sveriges Stuvareförbunds Terminalbestämmelser.

Transportöransvar
Skadeståndsskyldighet för transportör enligt Vägtrafiklagen m.fl.

VD- & Styreleseansvar
Personlig skadeståndsskyldighet som verkställande direktör och styrelseledamot har enligt Aktiebolagslagen.

Åtkomst- & återställandekostnad enligt vissa branschavtal
Oundvikliga och skäliga kostnader för lokalisering, åtkomst och montage av reparerad eller utbytt vara enligt materialleveransavtal ABM, ABM fabriksbetong, ALEM och AAVVS.