Skadeanmälan

Försäkringsbolag

Företag

Fordon

Journummer

Hemsida

E-post

AIG 08-506 920 00 08-506 920 00 Skadeanmälan Skadecenter
Alandia 08-446 32 44 08-505 884 89 Skadeanmälan Skadecenter
Anticimex 0770-18 85 74 Må-Fre kl. 7-18 Skadeanmälan Skadecenter
Dina Försäkringar 0911-23 18 80 0911-23 23 59 0771-77 10 00 Skadeanmälan Skadecenter
Europeiska ERV 0770-456 917 0770 456 919 Skadeanmälan Skadecenter
Gjensidige 0771-326 327 0771-326 327 020-610 100 Skadeanmälan Skadecenter
Gouda 08-615 28 00 +45 33 15 60 60 Skadeanmälan Skadecenter
If Skadeförsäkring 0771-815 818 0771-815 818 0771-815 818 Skadeanmälan Skadecenter
Länsförsäkringar AC 090-10 90 00 090-10 90 00 020-59 00 00 Skadeanmälan Skadecenter
Länsförsäkringar BD 0920-24 25 00 0920-24 25 00 020-59 00 00 Skadeanmälan Skadecenter
Moderna Försäkringar 0200-21 21 20 0200-21 21 20 0200-21 21 20 Skadeanmälan Skadecenter
Nomor 0771-122 300 Må-Fre kl. 7-17 Skadeanmälan Skadecenter
Nordeuropa Försäkring 08-411 11 60 08-657 64 31 Skadeanmälan Skadecenter
Trygg Hansa 0771-111 500 0771-111 500 0771-111 520 Skadeanmälan Skadecenter
Ålands Ömsesidiga 08-737 85 00 08-737 85 00 Skadeanmälan Skadecenter

Euro Accident sjukvårdsförsäkring

Euro Accident sjukvårdsplanering: 0771-10 50 10

If sjukvårdsförsäkring

If Skadeförsäkring sjukvårdsplanering: 020-620 620

Vid akut händelse på Tjänsteresa utomlands

SOS International: +45 70 10 50 50
If Skadeförsäkring Assistance: +46 8 792 73 33
Gouda Alarmcentral: +45 33 15 60 60