Förmögenhetsbrottsförsäkringen gäller för skada genom att arbetstagare hos den försäkrade i tjänsten gjort sig skyldig till förskingring, trolöshet mot huvudman, bedrägeri eller stöld som medför personlig vinning för någon.

Försäkringen gäller också för skada genom att någon i brottslig avsikt gör
sig skyldig till dataintrång enligt brottsbalken.

Definition och omfattning kan skilja mellan försäkringsbolagen. Vid skada är det försäkringsvillkoren som gäller.