Byggfelsförsäkring

De som bygger nya bostäder eller gör en större tillbyggnad är skyldiga att teckna en byggfelsförsäkring. Försäkringen följer byggnaden och gäller för skador som inte omfattas av entreprenörens eller någon annan försäkring. Den gäller i
tio år efter slutbesiktningen.

Färdigställandeskydd

Om beställaren är en konsument som ska bygga ett en-
eller tvåfamiljshus krävs förutom byggfelsförsäkring ett färdigställandeskydd. Skyddet gäller om någon entreprenör går i konkurs under byggtiden och täcker merkostnader i samband med detta upp till 10 % av kontraktssumman. Försäkringen tecknas av entreprenören.