Vem står risken för gods under transport

Den som yrkesmässigt transporterar gods har ansvar för de fel man begår som får till följd att godset skadas eller förloras. Den ersättning som lämnas då ansvar föreligger är begränsad till ett antal kronor eller s.k. SDR per kilo eller kolli skadat gods.

För att säkerställa att godset är försäkrat rekommenderar vi en varutransportförsäkring. I köpeavtalet framgår vilka leveransvillkor som gäller, dessa innehåller bestämmelser om vem som står risken och vem som tecknar försäkring för gods under transport.

Här finns en sammanställning av hur leveransvillkoren gäller.

Här finns dagsaktuell kurs för SDR.